Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Mahasiswa’ Category

Mengapa dekad 1960an gerakan mahasiswa hebat tetapi tidak sekarang? Itulah persoalan yang sentiasa berlegar dalam benak kita apabila membaca sejatah gerakan pelajar tahun 60an namun kita harus memahami bahawa latarbelakang sosial’ ekonomi dan politik hari ini dengan 40 tahun yang lampau mempunyai jurang perbezaan yang luas.Adalah tidak adil untuk membandingkan gerakan pelajar dekad itu dengan apa yang ada pada hari ini.Dekad 60an pula semarak kebangkitan berlaku pada pertrengahan dekad kerana beberapa faktor, diantaranya sebagaimana yang dirakamkan oleh Muhammad Abu Bakar (1971: 44-46)

Suasana baharu dan proses perjuangan yang makin hebat sebagai mana berlaku dalam tahun-tahun 1966 dan 1967 adalah berkaitan rapat dengan faktor-faktor perubahan yang berlaku di dalam dan di luar negara.Hal ini juga mempunyai hubungan dengan tradisi mencabar yang telah pun disemai pada tahun-tahun yang lebih awal dan dipupuk dalam tahun-tahun 1964 dan 1965.Dari seberang laut telah tersebar berita-berita mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh pelajar-pelajar,yang mana telah mencurah-curah masuk ke dalam negara ini menerusi radio dan akhbar semenjak lewat tahun 1964,apabila mahasiswa-mahasiswa berdemonstrasi di kampus Universiti Berkeley.Berita-berita seperti ini sudah tentu mempengaruhi jiwa dan tindak tanduk pelajar-pelajar Malaysia.Sememangnya pengaruh luar negara sangat mengesani perkembangan sosiopolitik negara ini semenjak awal abad 20 apabila kemunculan intelengensia Melayu seperti gerakan Pan Islamism, diikuti pengaruh nasionalisme di Indonesia serta gerakan Turki Muda.

(more…)

Advertisements

Read Full Post »

Dekad 1960an merupakan tempoh masa yang agak bergelora daripada sudut politik dan sosial, negara kita baru sahaja melepasi tempoh darurat (1948-1960) dimana ancaman komunis merupakan masalah besar kepada negara dan rakyat.Tamatnya darurat meninggalkan impak yang besar seperti faham perkauman, pengenalan ISA, Gagasan Malaysia yang mendapat penentangan daripada Indonesia, Filipina serta Parti Rakyat Brunei. Perang Dingin yang berlaku telah memecahkan dunia kepada dua blok iaitu komunis dan kapitalis, Malaysia selepas tempoh sepuluh tahun merdeka sangat pro Barat manakala fahaman sosialis sangat polular dan ranggi mencabar ‘establishment’ terutama bagi kelompok anak muda yang berpendidikan.

(more…)

Read Full Post »